Isännöinti Helsinki Hämeenlinna Tampere

VASTUUISÄNNÖINTI

Yritysesittely nykyisille ja tuleville asiakkaillemme.

AJANKOHTAISTA

Ajankohtaisia tapahtumia meiltä ja muualta.

YHTEYSTIETOJA

Puhelin:
+358(0)404511302

Sähköposti:
asiakaspalvelu(at)vastuuisannointi.fi

Kirjeposti:
Kirjeposti keskitetysti Kanta-Hämeen toimistoon!

Osoiteet:

Pääkaupunkiseutu:
Hiihtomäentie 39
00800 Helsinki

Kanta-Häme:
Kinnalantie 3 B 3
13720 Parola

Tampereen seutu:
Asiakaspalvelupiste
avataan myöhemmin.

Aukioloajat
Maanantaista perjantaihin: 8:00–16:00

Toimistolla tapaaminen edellyttää aina ajan varaamista!

SÄÄ HELSINGISSÄ

Helsinki
-15°
taivas on selkeä
kosteus: 81%
tuuli: 4m/s NNE
H -11 • L -15
-9°
Ma
-11°
Ti
-11°
Ke
-10°
To
Weather from OpenWeatherMap

SOMEKANAVAT

Palautteesi on meille erittäin tärkeää. Kirjoita meille tai kommentoi mediassa nimelläsi, kiitos.

Mikäli pidät sivustamme, niin tykkää Facessa:-)

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Toimitte kiinteistöalalla ja teillä on tarjota tarpeellinen ja hyvä kiinteistöalan tuote tai palvelu kilpailukykyiseen hintaan. Ottakaa meihin yhteyttä ja kertokaa lisää.

VIHJE

Anna meille vihje kiinteistöalaan liittyvästä tapahtumasta, niin voimme julkaista sen mediassa. Voit myös ehdottaa blogiimme tai videosarjaamme aihetta.

KORONAVIRUS

Koronaepidemia on keskuudessamme ja se herättää paljon huolta ihmisissä. Tiedotusvälineissä on paljon tietoa varautumisesta virukseen ja kuinka se tulee vaikuttamaan arkeen. Isännöitsijätoimisto toimii normaalisti, mutta asiakaspalvelu hoidetaan mahdollisuuksien mukaan vain puhelimitse tai sähköpostilla.

TAPAHTUMAKALENTERI

◄ Prev

lokakuu 2021

Next ►
matiketopelasu

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


LAKILINKKEJÄ

Asunto-osakeyhtiölaki

Osakeyhtiölaki

Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä

Laki rakennuksen energiatodistuksesta

VASTUUISÄNNÖINTI OY

TARJOAMME SEURAAVIA PALVELUJA

Isännöinti Helsinki Hämeenlinna Tampere

Tarjoamme isännöintipalveluita erityisesti asunto-osakeyhtiöille. Meillä on pitkä kokemus asunto-osakeyhtiöiden hallinnosta ja asiakkainamme on tälläkin hetkellä kaiken kokoisia taloyhtiöitä. Olemme tarvittaessa laatineet pienille yhtiöille omia palvelukokonaisuuksia, jolloin hallintokulut on saatu yhtiön tarpeisiin sopiviksi. Oman tutkimuksemme mukaan olemme saaneet hallintokuluissa erityisen suuria säästöjä aikaan isoissa taloyhtiöissä. Merkittävin säästö näissä kohteissa on tullut siitä, että erikseen laskutettavaa työtä on ollut oleellisesti vähemmän kuin edellisellä isännöitsijätoimistolla. Pyydä meiltä tarjous, Isännöinti Helsinki Hämeenlinna Tampere ja näiden ympäryskunnat. Yhteydenotto 

Isännöinti Helsinki Hämeenlinna Tampere
Vastuuisännöinti Oy

Vastuuisännöinti Oy

Kiinteistönvälitys

Tarjoamme kiinteistönvälitystä erityisesti palvelumme piirissä olevien asunto-osakeyhtiöiden osakkeenomistajille. Mikä voisikaan olla luotettavampi välittäjä, kuin isännöintiyhteisö, joka vaikuttaa taloyhtiössä myös asuntokaupan jälkeen ja tietoa asuntokaupan kohteesta on varmasti saanut riittävän paljon. Lisäetua on myös siinä, että tuttu kohde on edullista välittää ja näin ollen välityspalkkio on edullinen myyjälle. Välitämme myös vuokra-asuntoja ja tarvittaessa huolehdimme myös valvontatehtävistä. Pyydä meiltä tarjous, alueenamme on Helsinki, Hämeenlinna, Tampere ja näiden ympäryskunnat.  Yhteydenotto

Energiatodistukset

Energiatodistusta tarvitaan apuvälineeksi energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen. Myynti- ja vuokraustilanteessa se on lähes aina pakollinen asiakirja. Energiatodistus nykyisellään perustuu rakennuksen ominaisuuksiin ja niistä johdettuun energiankulutukseen. Kulutustottumukset eivät vaikuta energiatodistuksen luokitukseen, vaan se on hyvin teoreettinen. Meiltä löytyy koulutus ja tutkinnot näiden todistusten tekemiseen. Pyydä meiltä tarjous, alueenamme on Helsinki, Hämeenlinna, Tampere ja näiden ympäryskunnat.  Yhteydenotto

Vastuuisännöinti Oy
Vastuuisännöinti Oy

Hyvä isännöintitapa

Noudatamme hyvää isännöintitapaa ja isännöinnin eettisiä ohjeita. Näin tekevät myös Isännöinnin Auktorisointi ISA ry, Suomen Isännöintiliitto ry ja Suomen Kiinteistöliitto ry.

Isännöintiyritys Vastuuisännöinti Oy

– isännöinti, isännöitsijä toimii huolellisesti ja tilaajan edun mukaisesti
– isännöinti, isännöitsijä kertoo palveluistaan ja hinnoitteluperusteistaan selkeästi
– isännöinti, isännöitsijä toimii avoimesti tilaajan hankinnoissa ja käyttää kumppaniverkostoa tilaajan eduksi
– isännöinti, isännöitsijä toimii tasapuolisesti
– isännöinti, isännöitsijä edistää avoimuutta ja suhtautuu viestintään myönteisesti
– isännöinti, isännöitsijä noudattaa vaitiolovelvollisuutta luottamuksellisen tiedon suhteen, eikä käytä väärin saamiaan tietoja
– isännöinti, isännöitsijä huolehtii parhaansa mukaan siitä, että tilaaja tuntee isännöinnin eettiset ohjeet
– isännöinti, isännöitsijä ottaa vastaan vain omien kykyjen ja resurssien mukaisia toimeksiantoja
– isännöinti, isännöitsijä tiedostaa vastuunsa, velvollisuutensa ja vaikutusmahdollisuutensa
– isännöinti, isännöitsijä tuntee toimialansa lainsäädännön ja normit
– isännöinti, isännöitsijä huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä
– isännöinti, isännöitsijä ylläpitää ja kehittää isännöinnin arvostusta
– isännöinti, isännöitsijä kunnioittaa isännöintialan muita toimijoita ja kilpailee rehellisesti
– isännöinti, isännöitsijä sitoutuu harmaan talouden torjuntaan
– isännöinti, isännöitsijä edistää tehokasta energian ja materiaalien käyttöä

Isännöinti Helsinki Hämeenlinna Tampere

 

Kiinteistönvälittäjän eettiset säännöt

Vastuuisännöinti Oy.n kiinteistönvälittäjät noudattavat näitä eettisiä sääntöjä.

§ AMMATTIETIIKKA

Välitystoiminnassa on noudatettava hyvää välitystapaa. Hyvään välitystapaan kuuluu
erityisesti välitystoiminnan luotettavuus ja avoimuus, tunnollisuus tehtävien hoitamisessa,
lojaalisuus toimeksiantajaa ja tämän vastapuolta kohtaan sekä kilpailevien
elinkeinonharjoittajien kunnioittaminen. Kiinteistönvälittäjän on huomioitava toiminnassaan
myös rahanpesun estämiseksi annetut säännökset.
Kiinteistönvälittäjän on suhtauduttava toisiin kiinteistönvälittäjiin kohteliaasti ja kunnioittavasti.
Kiinteistönvälittäjien keskinäisen kilpailun on kaikin tavoin oltava rehellistä.
Kiinteistönvälittäjän on pyrittävä eliminoimaan yhteisössään kaikki sellaiset menettelytavat,
jotka voivat aiheuttaa vahinkoa asiakkaille tai kiinteistönvälittäjän ammatin
arvolle.
Välitysliikkeen tulee kiinnittää huomiota välitystyötä tekevien henkilöiden käyttämiin
titteleihin. Nimikkeitä ´kiinteistönvälittäjä´, ´vuokrahuoneiston välittäjä´ ja ´asunnonvä-
littäjä´ tai lyhenteitä LKV ja LVV saavat käyttää vain ko. tutkinnon suorittaneet henkilöt.
Samalla on huomioitava, että myös näiden nimikkeiden johdannaiset voivat olla
harhaanjohtavia (esim. kodinvälittäjä).

§ AMMATTITAITO JA KOULUTUS

Ammattitaidon säilyttämiseksi kiinteistönvälittäjän on seurattava aktiivisesti välitystoiminnan
kannalta tarpeellista lainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä ja alan kehitystä.
Ammattitaidon jatkuva ylläpito ja kehittäminen edellyttävät säännöllistä osallistumista
alan koulutuksiin.
KVKL suosittelee, että jokainen kiinteistönvälitysalan ammattilainen suorittaa LKV-kokeen
tai kiinteistönvälitysalan ammattitutkinnon tai muun yleisesti hyväksytyn kiinteistönvälitysalan
ammatillisen tutkinnon.

§ AVOIMUUS JA RIIPPUMATTOMUUS

Kiinteistönvälittäjän on toimittava avoimesti ja läpinäkyvästi kaupan (tms. sopimuksen)
kaikkia osapuolia kohtaan. Kiinteistönvälittäjän on varmistettava, että sopimukset
on dokumentoitu ja ne tarjoavat osapuolille yksiselitteistä ja oikeaa tietoa.
Kiinteistönvälittäjän on toimeksiantoa suorittaessaan oltava riippumaton kaikista sellaisista
ulkopuolisista tekijöistä, jotka saattavat vaarantaa hänen kykynsä toimia toimeksiantajan
tai tämän vastapuolen edun mukaisesti. Kiinteistönvälittäjä ei saa sallia
omien etujensa vaikuttaa toimeksiannon suorittamiseen. Kiinteistönvälittäjä ei saa
syrjiä ketään rodun, kansallisuuden, vakaumuksen, sukupuolen, alkuperän tai muun
tällaisen seikan vuoksi.

§ SALASSAPITO

Kiinteistönvälittäjän on noudatettava salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta luottamuksellisen
tiedon suhteen. Kiinteistönvälittäjän tulee esimerkiksi käsitellä asiakkaiden
henkilötietoja oikein ja lainmukaisesti. Poikkeuksen salassapidosta muodostaa isännöitsijän
ja viranomaisten oikeus saada selvitys toimeksiannon olemassaolosta. Salassapito-
ja vaitiolovelvollisuus pysyy voimassa myös toimeksiantosuhteen päättymisen
jälkeen.

Hyväksytty Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry:n hallituksen kokouksessa 7.10.2015

 

Energiatodistuksen laatijan velvollisuudet ja toiminnan edellytykset

Vastuuisännöinti Oy noudattaa näitä energiatodistusten laatijoiden velvollisuuksia.

Velvollisuudet ja toiminnan edellytykset
Energiatodistusten laatijan tulee olla Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) rekisteröimä.

Todistuksen laatijan arkisto

Energiatodistuksen laatijan on säilytettävä valmisteluasiakirjat, laskelmat ja muut tiedot, jotka laatija on tehnyt tai hankkinut todistuksen laatimista varten sekä tiedot todistuksen kohteessa tehdystä havainnoinnista.
Laatijan on pidettävä arkistoa laatimistaan todistuksista ja ilmoitettava tiedot energiatodistuksista Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA). Energiatodistus laaditaan ARAn Energiatodistusrekisterissä (www.energiatodistusrekisteri.fi).
Jos energiatodistus päivitetään, päivitys tehdään energiatodistusrekisterin kautta. Mikäli todistus on laadittu ennen Energiatodistusrekisterin käyttöönottoa (1.5.2015), viedään kohteen tiedot rekisteriin ja laaditaan todistus rekisterin kautta, kuten uusi todistus.
Energiatodistuksen laadintaan liittyvät asiakirjat, tiedot ja todistukset on säilytettävä vähintään 12 vuotta.

Toiminnan harjoittamisen yleiset edellytykset
Energiatodistuksen laatijalla tulee olla käytettävissään energiamäärien määrittämiseen ja rakennuksen ominaisuuksien selvittämiseen tarvittavat laitteet, välineet ja järjestelmät.

 

Isännöinti Helsinki Hämeenlinna Tampere

Vastuuisännöinti Oy