AJANKOHTAISTA JUURI NYT

Tällä sivulla on ajankohtaisia syötteitä, et tarvitse sovelluksia avataksesi niitä!

isännöinti helsinki hämeenlinna tampere
Mobiilisovellusta käyttäville järjestys on YLLÄ oleva.

Facebook, kymmenen viimeisintä artikkelia:

Mikäli haluat kommentoida tai ottaa osaa keskusteluun, niin sinun pitää avata itsellesi facebook-tili ja avata facebook.

Muutoksia nuohoukseen - kiinteistönomistajan muistettava huolehtia säännöllisestä nuohouksesta

Uusi vuosi toi muutoksia nuohoukseen. Vuoden alussa muuttuneen pelastuslain mukaan kiinteistönomistajalla on vapaus valita nuohooja markkinoilta.

Tähän saakka pelastuslaitoksilla on ollut velvoite huolehtia nuohouspalveluiden järjestämisestä. Nuohouksen määrävälit pysyivät ennallaan.

”Taloyhtiöiden on nyt entistäkin tärkeämpää huolehtia, että huoneistoissa olevien tulisijojen ja hormien nuohous tulee määräajoin hoidetuksi. Aiemmin piirinuohoojat ottivat yhteyttä asiakkaisiin, mutta säädösten muuttuessa kiinteistönomistajan oma vastuu kasvaa”, sanoo Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.

Taloyhtiössä sijaitsevien tulisijojen nuohouksen varmistavat usein taloyhtiön hallitus tai isännöitsijä pitämällä kirjaa siitä, että nuohoukset tulevat säännöllisesti hoidetuksi. Pienissä taloyhtiöissä vastuu nuohouksista on voinut kuitenkin käytännössä jäädä osakkaille.

”Taloyhtiön on syytä olla asiassa aktiivinen, sillä kyse on koko yhtiön ja kaikkien huoneistojen sekä asukkaiden paloturvallisuuden kannalta merkittävästä asiasta”, Kero muistuttaa.

Nämä asiat säilyvät nuohouksessa ennallaan:

Kiinteistöllä säilyy nuohousvelvoite, josta kiinteistönomistaja huolehtii.
Nuohoustyön sisältö pysyy samana.
Nuohouksen määrävälit pysyvät ennallaan: vakituisessa asuinkäytössä olevan rakennuksen tulisijat ja hormit on nuohottava vähintään vuoden välein ja vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein.
Nuohoojalla on velvollisuus kirjallisesti ilmoittaa pelastuslaitokselle havaitsemistaan vakavista turvallisuuspuutteista: tulisijan tai savuhormin puutteet, puuttuvat tai liian heikkokuntoiset tikkaat, kattokulkutien osat tai katon turvavarusteet.
Nämä asiat muuttuvat:

Pelastuslaitoksilta poistetaan velvoite järjestää nuohoustoimintaa.
Nuohooja hinnoittelee vapaasti oman työnsä.
Nuohoojan tulee antaa asiakkaalle suoritetusta nuohoustyöstä todistus, josta tulee selvitä rakennuksen osoite, nuohoustyön suorittaja, nuohouksen ajankohta, tehdyt toimenpiteet, havaitut viat ja puutteet.
Nuohoojan tutkintorakenteeseen tulee muutoksia. Nuohoojalla tulee olla nuohoojan ammattitutkinto tai talotekniikan ammattitutkinto, jossa on suoritettu nuohouksen osaamisala.

Lähde: Varsinais-Suomen pelastuslaitos


Lisätietoja:

Jukka Kero, pääekonomisti

Kiinteistöliitto

puh: 09 1667 6226
... See MoreSee Less

2 months ago

Vastuuisännöinti Oy

Kysely: Betonirakentamisen ilmastovero ei saa kannatusta – liki puolet suomalaisista ei osaa ottaa kantaa betonin haittaveroon

MT:n kyselytutkimuksen mukaan betonirakentamisen verotusta kiristäisi vain 16 prosenttia suomalaisista.

Yrittäjistä ja viljelijöistä 31 prosenttia haluaisi betonirakentamiselle ilmastoveron.

Suomalaisilla ei ole selkeää näkemystä, pitäisikö betonirakentamista verottaa enemmän ilmastosyistä. Liki puolet vastaajista ei osaa ottaa kantaa asiaan. Betonirakentamisen verotuksen kiristämistä kannattaa vain 16 prosenttia ja vastustaa 36 prosenttia suomalaisista.

Maaseutumaisissa kunnissa betonin lisäverotusta vastustetaan enemmän kuin kaupungeissa. Maalla asuvista 42 prosenttia ei halua betonille ilmastoveroa. Kaupunkilaisista siihen suhtautuu nihkeästi 36 prosenttia.

Viljelijöistä, ammatinharjoittajista ja yrittäjistä betonirakentamisen lisäveroa vastustaa 45 prosenttia eli suurempi määrä kuin muissa ammattiryhmissä.

Toisaalta ammattiryhmistä eniten betoniveron nostoa kannattavat samaiset yrittäjät, ammatinharjoittajat ja maanviljelijät. Heistä 31 prosenttia haluaisi betonirakentamiselle ilmastoveron. Kyseisellä ammattiryhmällä on selkein näkemys rakentamisen verotuksesta, sillä en osaa sanoa -vastauksia kertyi vain 24 prosenttia.

Vihreitä äänestävistä vastaajista betoniveroa kannattaa 38 prosenttia. Vähäisintä innostus on kokoomuksen äänestäjien keskuudessa, 8 prosenttia.

Naisista 59 prosenttia ei osaa sanoa, mitä betonirakentamisen verotukselle pitäisi tehdä. Miehistä epävarmoja on 36 prosenttia.

Kaupunkimaisissa kunnissa 49 prosentilla ei ole mielipidettä betonirakentamisen hintalapusta, kun taas maaseudulla asuvista empii 39 prosenttia.

Maaseudun tulevaisuus 7.1.2019
... See MoreSee Less

2 months ago

Vastuuisännöinti Oy

Hyvää joulua ja iloa jokaiseen päivään. ... See MoreSee Less

3 months ago

Vastuuisännöinti Oy

Oikein hyvää itsenäisyyspäivää suomalaiset🎊🎉🎊 ... See MoreSee Less

3 months ago

Vastuuisännöinti Oy

HYVÄÄ PIKKUJOULUA🎄

Nyt on oikea aika tarkastaa palovaroittimet ja muista vahtia palavia kynttilöitä!

Palovaroitin

Palovaroitin on laite, joka mahdollisimman aikaisin havaitsee alkavan tulipalon ja varoittaa asunnossa olevia. Palovaroitin on ollut pakollinen jokaisessa asunnossa 1.9.2000 lähtien. Palovaroittimen kova hälytysääni herättää nukkuvankin ihmisen ja antaa 2-3 minuuttia aikaa pelastautua palavasta asunnosta.

Majoitustilan ja hoitolaitoksen majoitushuone on varustettava vähintään yhdellä palovaroittimella. Uudisrakentamisessa edellytetään, että uusiin asuntoihin tulee asentaa huoneistokohtaiset sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet. Vaatimus koskee myös vapaa-ajan asuntoja.

Miksi pitää hankkia palovaroitin?

Henkilön pelastuminen tulipalosta edellyttää palon havaitsemisen lisäksi onnistunutta pelastautumista tai ulkopuolisten suorittaman pelastamisen onnistumista.

Palovaroittimesta on apua, kun se nopeuttaa uhrin tai pelastajien palon havaitsemista siten, että henkilö saadaan pois palavasta tilasta ennen hengenvaarallisten olosuhteiden muodostumista.

palovaroitin nopeuttaa tulipalon havaitsemista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
palovaroitin varoittaa tulipalosta kovalla hälytysäänellä
palovaroittimen hälytysäänen tulee kuulua asunnon kaikkiin osiin, joissa normaalisti oleskellaan
ääni herättä nukkuvankin ihmisen ja antaa 2-3 minuuttia aikaa pelastautua asunnosta
kuulovammaisille on olemassa erilaisia tärinällä ja valolla varustettuja palovaroittimia
palovaroitin on CE-merkitty rakennustuotteena (tulee voimaan 1.1.2010)
palovaroittimen mukana toimitettavissa käyttöohjeissa on riittävät tiedot palovaroittimen asianmukaisesta sijoittamisesta, asennuksesta, kunnossapidosta, testauksesta ja hävittämisestä (tulee voimaan 1.1.2010)
palovaroittimen on täytettävä palovaroitinstandardin SFS-EN 14604 vaatimukset
pelastusviranomaiset valvovat pelastuslain nojalla palovaroittimen hankinta- ja kunnossapitovelvoitteen toteutumista
Tukes (Turvatekniikan Keskus) valvoo markkinoilla olevia palovaroittimia: laitteiden tulee olla toimintavarmoja ja käyttötarkoitukseensa sopivia
markkinoilla on myös häkä-, nestekaasu- ja yhdistettyjä palo/häkävaroittimia
ionisaatioon perustuvan palovaroittimen säteilystä ei ole ihmiselle haittaa, koska radioaktiivista ainetta on vähän ja sekin on kapselin sisällä suojassa. Näissä palovaroittimissa on useimmiten pieni määrä amerikium 241:tä, joka on eristetty ruostumattomasta teräksestä valmistettuun kapseliin
Kenen pitää hankkia palovaroitin?

huoneiston haltija eli asukas on velvollinen huolehtimaan siitä, että asunto varustetaan riittävällä määrällä palovaroittimia tai muita laitteita, jotka mahdollisimman aikaisin havaitsevat alkavan tulipalon ja varoittavat asunnossa olevia
majoitustiloissa, hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasumisessa vastaava velvollisuus on toiminnanharjoittajalla (voimaan 1.7.2011)
vuokra-asunnoissa hankintavelvoite on asunnon vuokralaisella, ei asunnon omistajalla
velvoite koskee kaikkia olemassa olevia asuntoja
palovaroitin on hankittava myös vapaa-ajan asuntoon
palovaroitinta suositellaan myös kaikkiin muihin rakennuksen tiloihin, joissa yövytään joko pysyvästi tai tilapäisesti
palovaroitinta suositellaan muihinkin yöpymiskäytössä oleviin tiloihin esim. asuntovaunuihin ja veneisiin
matkapalovaroitin suojaa lomakohteessa, jossa paloturvallisuustaso ei ehkä ole suomalaisen veroinen
Montako palovaroitinta on riittävä määrä?

asunnon jokaiseen kerrokseen on laitettava vähintään yksi palovaroitin
asunnon jokaisen kerroksen alkavaa 60 m2 kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin
esimerkiksi 65 neliön kerrostaloasunnossa on oltava kaksi palovaroitinta
esimerkiksi omakotitalossa, jossa alakerrassa on 85 neliötä ja yläkerroksessa 40 neliötä, tulee alakerrassa olla kaksi palovaroitinta ja yläkerrassa yksi
eteiseen tai kulkuväylälle asennettavan palovaroittimen lisäksi suositellaan varoittimia jokaiseen makuuhuoneeseen
palovaroitin on hyvä laittaa myös kellarikerrokseen ja ullakolle, mikäli niissä yövytään, esim. kesähuoneessa ullakolla
sijoittamis- ja kunnossapitovaatimukset koskevat myös jo käytössä olevia palovaroittimia
asuinhuoneistoihin sekä majoitustiloihin ja hoitolaitoksiin tulevien mahdollisten lisäpalovaroittimien asentamiselle on aikaa 1.1.2010 asti (sisäasiainministeriön asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta tulee voimaan 1.1.2010)
Mihin palovaroitin asennetaan?

asenna palovaroitin siten, että se reagoi tulipalon savuun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
kiinnitä palovaroitin kattoon keskelle huonetta sellaiseen paikkaan, johon savu pääsee leviämään esteettä
asenna palovaroitin jokaiseen makuuhuoneeseen ja kulkureiteille
sijoita se yli 50 cm:n päähän seinästä, nurkasta tai kattopalkista
vältä sijoittamista keittiön, tulisijan ja kylpyhuoneen läheisyyteen tai muihin paikkoihin, joissa työskentely voi aiheuttaa turhan hälytyksen
palovaroitinta ei tule asentaa esimerkiksi tuuletusikkunoiden tai koneellisen ilmanvaihdon läheisyyteen
huoneistoalan lisäksi palovaroittimien määrässä ja sijoittamisessa tulee ottaa huomioon suojattavan tilan muoto ja erityistä syttymisvaaraa aiheuttavat toiminnot
voit ostaa palovaroittimeen paristokotelon, jolloin paristo voidaan sijoittaa sopivalle korkeudelle
noudata valmistajan toimittamia kirjallisia käyttöohjeita palovaroittimen asentamisessa
Palovaroittimet taloyhtiön yleisissä tiloissa

Asuinrakennusten yleisiin tiloihin ei yleensä vaadita palovaroittimia
Alueen pelastusviranomainen voi kuitenkin erityisestä syystä tapauskohtaisesti harkiten määrätä palovaroittimia rakennuksen yleisiin tiloihin
Pelastusviranomaiset suosittelevat asuntojen lisäksi palovaroittimia myös kerrostalojen yleisiin tiloihin (käyttöullakot, kellarit ja porrashuoneet), jotta näissä tiloissa oleva tulipalo havaittaisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
Porrashuoneessa palovaroittimet tulee asentaa alimmalle ja ylimmälle kerrostasanteelle ja niiden välissä vähintään joka toiselle tasanteelle
Palovaroittimen toimintakunto

asukkaan on pidettävä palovaroitin toimintakunnossa testaamalla sen toiminta säännöllisesti
palovaroittimen toiminta on testattava kerran kuukaudessa painamalla testinappia. Kun nappia painettaessa kuuluu piippaava ääni, varoitin on kunnossa.
tarkista palovaroittimen kunto testinapista myös aina, jos olet ollut poissa kotoa muutaman päivän
palovaroittimissa voidaan käyttää tavallisia paristoja tai pitkäikäisiä, 5 -10 vuoden paristoja. Kaikkien paristojen toiminta tulee testata kuukausittain. Huomaa, että pariston teho voi loppua huomaamattasi hyvinkin nopeasti. Vain testaamalla paristot tiedät, toimiiko palovaroittimesi
palovaroitin ilmoittaa itse pariston tehon loppumisesta toistuvalla, lyhyellä äänimerkillä pip…pip… pip Viimeistään tällöin on paristo heti vaihdettava.
muista paristonvaihto kerran vuodessa - tavalliset paristot tulee vaihtaa kerran vuodessa. Hyvä paristonvaihtopäivä on 11.2.
puhdista palovaroitin pölystä varovasti imuroimalla pari kertaa vuodessa.. Palovaroitin kerää helposti pölyä, jolloin se herkistyy ja aiheuttaa mahdollisesti erheellisiä hälytyksiä.
palovaroitin on yleisimmin paristokäyttöinen. Markkinoilla on myös kenno/akku-käyttöisiä varoittimia. Palovaroitin voi saada virran myös sähköverkosta, jolloin sen toiminta varmistetaan paristolla tai akulla
palovaroittimet voidaan myös kytkeä sarjaan, joilloin yhden reagoidessa savuun myös talon muut varoittimet alkavat piippaamaan
palovaroitin toimii ja varoittaa tulipalosta vain, jos siinä on toimiva paristo!
Majoitustilojen ja hoitolaitoksien palovaroittimet

majoitustilan ja hoitolaitoksen majoitushuone on varustettava vähintään yhdellä palovaroittimella
yleiset tilat on varustettava kerroksittain vähintään yhdellä palovaroittimella
yleisten tilojen huoneistoalan jokaista alkavaa 60 m2 kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin
toiminnanharjoittaja on velvollinen hankkimaan palovaroittimet
koskee kaikkia olemassa olevia majoitustiloja ja hoitolaitoksia
palovaroittimen hälytys on toteutettava niin, että vaarassa olevat kuulevat hälytyksen
majoitustiloissa ja hoitolaitoksissa toiminnanharjoittajan on suositeltavaa dokumentoida palovaroittimien kunnossapitotoimenpiteet mm. testauksesta ja paristojen vaihdoista
Uudisrakennukset ja sähköverkkoon kytketty palovaroitin

uudisrakentamisessa edellytetään, että uusiin asuntoihin tulee asentaa huoneistokohtaiset sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet
vaatimus koskee myös vapaa-ajan asuntoja
palovaroittimien sijainti suunnitellaan ja varoittimet asennetaan huoneistokohtaisesti rakennusvaiheessa
laitteen toiminta suunnitellaan siten, että se antaa hälytyksen vaarassa oleville ja tarvittaessa henkilökunnalle niin nopeasti, että pelastautumiseen ja pelastamiseen rakennuksen vaaranalaisesta osasta jää riittävästi aikaa
laitteen virransyöttö varmistetaan esimerkiksi paristolla tai akulla
Seuraaviin tiloihin, mikäli ne on kytketty sähköverkkoon, tulee asentaa sähköverkkoon kytkettävät palovaroittimet:

asunnot huoneistokohtaisesti
majoitustilat, joissa on enintään 50 majoituspaikkaa
hoitolaitokset, joissa on enintään 25 vuodepaikkaa
päivähoitolaitokset sekä
P2 luokan 3–4 kerroksiset työpaikkarakennukset
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta astui voimaan helmikuun alusta 2009

Palovaroittimen käytöstä poistaminen

palovaroittimen kuten muidenkin elektroniikkalaitteiden elinikä vaihtelee. Palovaroittimen ikä on noin kymmenen vuotta.
Palovaroitin vaihdetaan uuteen viimeistään silloin, kun se ei toimi sitä testattaessa
palovaroitin kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksen piiriin
palovaroitinta ei voi hävittää talousjätteen mukana
kaikki palovaroittimet on palautettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteisiin.
... See MoreSee Less

3 months ago

Vastuuisännöinti Oy

Lisää muutoksia vuoden 2019 alkuun.

Lukitukset ja muut tähän aihepiiriin liittyvät työt muuttuvat luvanvaraisiksi, kun laki yksityisistä turvallisuuspalveluista astuu käytäntöön. Tämän jälkeen näitä palveluja voi hankkia vain luvan saaneilta yrityksiltä.

Uusi laki koskee ansiotarkoituksessa tapahtuvaa ja toimeksiantoon perustuvaa turvasuojaustoimintaa. Siis lukituspalveluihin(myös murtohälyttimet, lukituskorjaukset) liittyvät hankinnat tulee aina tilata luvan saaneilta yrityksiltä.

Isännöitsijät saavat yhden valvontatyön lisää, kun he tarkastavat poliisin ylläpitämästä rekisteristä, että palveluntarjoajalla on lain edellyttämä lupa.

Isännöitsijöillä on edelleen mahdollisuus tehdä turvasuojaustehtäviä hoidossaan olevilla kiinteistöillä, huoltoliike sen sijaan tarvitsee luvan.

Hienoa on se, että turvallisuus paranee, mutta, mutta…. Miten pitkälle valvonta tulee menemään, sen aika näyttää.
... See MoreSee Less

3 months ago

Vastuuisännöinti Oy

Aktia ennustaa korkojen nousun näkyvän asuntolainoissa ensi syksynä
Lähivuosina korot nousevat 0,5-1 prosenttiyksikköä, arvioi pääekonomisti Schauman.

Euriborin nousu näkyy suomalaisille asuntovelallisille vasta ensi syksynä.Esko Jämsä / AOP

STT

Korkojen nousu näkyy suomalaisten asuntolainoissa ensi syksynä, ennustaa Aktia.

Pankin pääekonomisti Heidi Schauman arvioi tiedotteessa, että lähivuosina korot nousevat 0,5-1 prosenttiyksikköä. Schauman arvioi kehitystä maltilliseksi, ja hänen mukaansa äkillistä käännettä ei ole odotettavissa.

Nollakorkojen aikakauden on arvioitu päättyvän ennemmin tai myöhemmin. Lokakuun lopussa Nordea arvioi, että Suomen yleisin asuntolainakorko eli 12 kuukauden euribor kääntyisi plussalle jo keväällä.

Aktian Schauman arvioi, että 12 kuukauden euriborin nousu näkyy suomalaisille asuntovelallisille vasta ensi syksynä.

Euroopan keskuspankin odotetaan myös nousevan.Tulevaisuudessa väijyvä korkojen nousu ei Aktian mukaan ole vielä näkynyt suomalaisten innossa ottaa asuntolainoja.

– Asuntokauppa käy yhä ja asuntojen hinnat noudattavatkin viime aikojen trendiä, jossa pääkaupunkiseudun ja kasvukeskuksien hinnat nousevat, mutta syrjäisempien seutujen asuntojen hinnat laskevat, Schauman kertoo tiedotteessa.

Hypoteekkiyhdistys puolestaan arvioi viime viikolla, että asuntomarkkinoilla on odottava tunnelma. Hypon asuntomarkkinakatsauksen mukaan kauppa käy kitsaasti, hinnat polkevat paikallaan myös pääkaupunkiseudulla ja ostoaikeet ovat taloustilanteeseen verrattuna vaisuja.
... See MoreSee Less

3 months ago

Vastuuisännöinti Oy

Onnea kaikille isille 11.11.2018🌹 ... See MoreSee Less

3 months ago

Vastuuisännöinti Oy

Kiinteistöliitto tiedottaa

Tulorekisteriin ilmoitettava taloyhtiön maksamat hallituspalkkiot ja palkat
Julkaistu: 31.10.2018

Ensi vuoden alussa käyttöön tuleva tulorekisteri tuo muutoksia myös asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden palkan- ja palkkioiden maksuun.

Tammikuun 2019 alusta lähtien riittää, että ilmoitus maksetuista palkoista ja palkkioista tehdään vain yhteen paikkaan eli uuteen tulorekisteriin. Ilmoittamisen aikataulu kuitenkin nopeutuu, sillä tammikuusta lähtien ilmoitus on annettava jo viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä. Ilmoitus on pääsääntöisesti annettava sähköisesti.

Taloyhtiön on ilmoitettava tulorekisteriin myös taloyhtiön hallituksen jäsenille maksetut kokouspalkkiot. Jos taloyhtiö maksaa hallituksen jäsenille kustannusten korvauksia esimerkiksi oman puhelimen käytöstä tai kilometrikorvauksia, myös nämä korvaukset on ilmoitettava tulorekisteriin. Samoin ilmoitettava on tilin- ja toiminnantarkastajien palkkiot silloin, kun ne maksetaan henkilölle suoraan. Jos tarkastuspalkkio maksetaan tilintarkastusyhtiölle, palkkioita ei tarvitse ilmoittaa.

Isännöitsijän palkkiot ja remonteista maksetut korvaukset on ilmoitettava, jos isännöitsijä tai remonttipalvelua tarjoava yritys tai henkilö ei ole ennakkoperintärekisterissä. Taloyhtiö voi tarkastaa ennakkoperintärekisteriin kuulumisen yhtiötietojärjestelmän sivuilta.

Satunnaisista palkkioista ilmoitus vain maksukuukausilta
Ilmoitusvelvollisuus koskee myös satunnaisena työnantajana toimivia taloyhtiöitä. Satunnaisen työnantajan on kuitenkin annettava tulorekisteriin erillisilmoitus vain niiltä kuukausilta, joilta se maksaa palkkoja tai kustannusten korvauksia.

”Jos taloyhtiö maksaa koko vuoden hallituspalkkiot esimerkiksi 15. joulukuuta, eikä muita palkka- tai ansiotuloja ole vuoden aikana maksettu, yhtiön tulee tehdä ainoastaan yksi ilmoitus. Tässä tapauksessa ilmoitus olisi tehtävä 20.12. mennessä”, kertoo Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.

Kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen muistuttaa, ettei pieni taloyhtiö välttämättä maksa vuoden aikana lainkaan varsinaisia palkkoja tai palkkioita. Sen sijaan pienessä, ilman huoltoyhtiöitä toimivassa taloyhtiössä voi olla käytäntönä maksaa hallituksen jäsenille kilometrikorvauksia, kun he hoitavat taloyhtiön asioita ja käyvät ostamassa esimerkiksi talven hiekotushiekat tai vievät ruohonleikkurin huoltoon.

”Nämä matkakustannukset kuuluu myös ilmoittaa tulorekisteriin”, Järvinen sanoo.

Kaupparekisterin tiedot ajan tasalle
Ilmoituksen maksetuista palkoista ja palkkioista sekä korvauksista voi tehdä tulorekisteriin esimerkiksi isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja. Ilmoituksen tekeminen edellyttää, että ilmoittajalla on yhtiöjärjestyksen mukaan nimenkirjoitusoikeus ja että henkilö on merkitty yhtiön tietoihin kaupparekisterissä.

”Kannattaa siis tarkistaa, ketkä voivat tehdä ilmoituksen taloyhtiön puolesta ja varmistaa, että kaupparekisterimerkinnät ovat kunnossa”, Pynnönen kehottaa.

Ilmoitusvelvollisuus maksetuista palkoista ja palkkioista koskee asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden lisäksi myös kiinteistöjä omistavia yhdistyksiä ja säätiöitä.

Lisätiedot:

Kristel Pynnönen, apulaispäälakimies

puh: 09 1667 6361

Juho Järvinen, talous- ja veroasiantuntija

puh: 09 1667 6361

Kiinteistöliitto
... See MoreSee Less


Instagram, 20 kuvaa selityksineen tai videota:

Mikäli haluat kommentoida tai tykätä kuvia, niin sinun pitää avata itsellesi instagram-tili ja avata kyseinen alla oleva media tai avata instagram.

Twitter:

Avasimme juuri twittertilin ja ohjaamme syötteen tänne lähiaikoina.
Twittertili
Twitter on yhteisö- ja mikroblogipalvelu, jonka käyttäjät pystyvät lähettämään ja lukemaan toistensa päivityksiä internetissä. Tekstipohjaiset viestit eli tviitit (tai twiitit), voivat sisältää korkeintaan 280 merkkiä, paitsi japanin-, korean– ja kiinankieleisillä käyttäjillä, joilla on edelleen käytössään 140 merkkiä.[2] Käyttäjien on mahdollista lähettää ja vastaanottaa päivityksiä Twitter-verkkosivuston kautta, tekstiviesteinä, RSS-syötteenä tai erilaisten sovellusten kautta. Palvelun käyttö internetissä on maksutonta.

Twitter julkistettiin vuonna 2006, ja vuonna 2017 sillä oli arviolta 330 miljoonaa aktiivista käyttäjää.

 

AJANKOHTAISTA JUURI NYT

Blogi

Vastuuisännöinti Oy, isännöitsijätoimisto. Isännöinti Helsinki Hämeenlinna Tampere. Tarjoamme myös kiinteistönvälitystä, energiatodistuksia ja paljon muuta.